Nacházíte se zde: Úvod Kdo jsme Naše kronika Plány na rok 2018

Plány na rok 2018

V roce 2018 chceme zajistit správné fungování tůně v Orlických horách tak, aby u našeho sídla bylo přírodní zákoutí, které by hostilo řadu živočichů – obojživelníků, ptactva ad. V zájmu o ekologii a životní prostředí chceme pokračovat dále. 

Rovněž plánujeme dále aktualizovat a spravovat web hradeckymkrajem.cz i aplikace, které se k němu váží. Nutno dodat, že tyto aplikace si již našly mnoho uživatelů. K webu se váží i sociální sítě (jak Jiráskova kraje, tak hradeckymkrajem.cz), na kterých plánujeme být aktivní stejně jako v předešlých letech. 

V průběhu roku 2018 chceme dále upravovat pronajaté prostory, které slouží jako sídlo společnosti, aby zde v tomto roce mohly probíhat všechny plánované aktivity společnosti.

Budeme dále hledat vhodné grantové programy, abychom mohli realizovat cíle společnosti. Příležitosti vidíme zejména ve spojitosti jména organizace se zavedenými aplikacemi a informačním portálem, v ochraně životního prostředí jako společenské hodnotě, v příhraniční spolupráci s polskými partnery či ve zrealizování vlastních akcí (pochod, stezka, průvodce atd.). 

 
Akce dokumentů